Setkávání s přáteli z Furth im Wald

 

bullet

22. červen 2018

Během měsíců května a června se naši čtvrťáci zúčastnili dvou akcí s partnerskou školou. V květnu jsme byli pozváni na Schulfest do Grundschule Furth im Wald. Čekalo nás dopoledne plné her a soutěží spolu s našimi „starými“ známými. Čtvrteční dopoledne 21.6. jsme si opět po roce užili v česko- německých skupinkách  „Waldjugendspiele“ - naučnou stezku s hrami a plněním úkolů tentokrát v lese poblíž našeho partnerského města. Krásné dopoledne mělo jedinou stinnou stránku - viděli jsme, co v lese dovede napáchat patnáctiminutová bouřka s krupobitím. 

p. uč. Hojdová, Vlčková, Láska

bullet

20 prosinec 2017

Předvánoční setkání žáků naší školy s žáky partnerské školy Grundschule Furth im Wald
Ve středu 13. prosince jsme v Muzeu Chodska a poté u nás ve škole přivítali  žáky  4. třídy z Grundschule Furth im Wald. Výstava betlémů z celého světa nadchla jak děti, tak jejich pedagogický doprovod.  Po svačině se všichni s chutí pustili do výroby vlastních betlémů. Jeden betlém putoval do školy ve Furth im Wald, druhý si ponechali naši čtvrťáci.  Nechybělo  samozřejmě ani již tradiční předávání  dárečků a zpívání koled - letos za doprovodu harmoniky, na kterou skvěle zahrál pan ředitel Gerald Fide.  Za pomoc při přípravě tohoto společného adventního dopoledne patří velký dík všem, kteří se na jeho zorganizování podíleli: pí uč. Hojdové, našim paním kuchařkám a vedoucí ŠD paní A. Rojtové. 

(pí uč. D. Vlčková)

 

bullet

27. červen 2017

Waldjugendspiele - lesní hry pro mládež - to je název akce, které se dvacet třeťáků z naší školy mohlo 20. 6. zúčastnit spolu s žáky naší partnerské školy Grundschule Furth im Wald. Na lesní trasu se stanovišti vyrazily česko-německé žákovské týmy. Dětem bylo umožněno prožít trochu jiný den se svými učiteli na interaktivní procházce v „zelené třídě“ ve volné konkurenci s ostatními účastníky a odborným vedením lesníků. 

(pí uč. D. Vlčková a E. Hojdová)

 

bullet

7. duben 2017

Třeťáci zdobili stromy pentlemi v českých a německých národních barvách     

Pestrobarevné pentle vlající ze stromů v zahradě Chodského hradu jsou viditelným výsledkem akce Pestré kulturní jaro, do které se zapojily obě domažlické základní školy spolu s Grundschule Furth im Wald. V pondělí 3. dubna se na 80 žáků se svými učiteli z obou stran hranice setkalo ve Furth im Wald, ve středu 5. dubna zase v jídelně naší ZŠ a poté v zahradě Chodského hradu. Třeťáci si při svých setkáních nejen společně zazpívali, nýbrž i vyrobili ozdoby na stromy ozdobené jarními motivy, obrázky vlajek, či vzkazy. Nakonec je rozvěsili na stromy.
Tuto pondělní a středeční akci poctili svou přítomností i starostové obou partnerských měst, místostarostové města Domažlice, člen Česko-německého klubu přátel pan V. Konrády, novináři z obou zemí, a samozřejmě páni ředitelé a zástupci ZŠ. Pan ředitel Grundschule Furth im Wald všechny při zpěvu s chutí doprovodil hrou na akordeon. Do akce Pestré kulturní jaro se během dubna a května zapojí 36 partnerských škol. Na veřejných místech tak budou vlát pestrobarevné stuhy v národních barvách ČR a SRN. Akci finančně podpořilo Centrum Bavaria Bohemia.

  Foto Domažlický deník Foto pí K. Krutinové Foto p. Johann Gruber

(pí uč. D. Vlcková)

 

bullet

28. červen 2016

Výprava za drakem a do podzemí ve Furth im Wald
Skupina 23 žáků převážně ze sedmých ročníků se vydala ve čtvrtek 23. 6. do Furth im Wald, aby tam spolu s žáky z Msgre. Staška navštívila Dračí jeskyni- Drachenhöhle, věž a podzemí. Pan Hermann Plötz, aktivní člen Kruhu přátel měst Furth im Wald a Domažlice, nás zaujal zajímavým výkladem o jedné z nejstarších lidových her v Německu „Drachenstich“ (skolení draka). Rozměry nového furthského draka, největšího čtyřnohého kráčejícího robota na světě, jsou vskutku ohromující (délka 15,5 m, šířka skoro 4 m a výška 5 m). Draka ovládají čtyři lidé a když se probudí, vypadá opravdu strašidelně. Po výstupu na věž v centru Furth im Wald prozkoumala naše skupina i podzemí pod náměstím.
Frau Gerlinde, průvodkyně chodbami v hloubce 17 m i více, nás seznámila s historií podzemí ve Furth im Wald, objasnila důvody, proč bylo vybudováno, představila mazlíčka- netopýra, který se nám proletěl nad hlavami a kterého si ti nejodvážnější i pohladili. Prohlédli jsme si zvláštní plísně a houby vegetující v těchto chladných a vlhkých místech. Místní pověst vypráví o chlapci jménem Karl-Heinz, který v cca 10 km dlouhém třípatrovém bludišti podzemních chodeb žije. Po hodince strávené v podzemí, kde teplota dosahuje 8 stupňů Celsia, nás o 25 stupňů vyšší teplota vzduchu venku potěšila. Ale jen chviličku.
Spoluorganizátor této akce pan Hermann Plötz při rozloučení s žáky u autobusu vyslovil přání: „Jestli se Vám tady dnes líbilo, povězte o našem městě a o drakovi doma, svým kamarádům, známým. A zase někdy ve Furth im Wald na viděnou.“ Veškeré vstupné bylo hrazeno z finančních prostředků Kruhu přátel měst Furth im Wald a Domažlice, za což mu patří srdečný dík. Panu Plötzovi moc děkujeme za zprostředkování kontaktů s tímto spolkem a za čas, který nám 23. 6. rád věnoval. 

http://www.bayerischer-wald-ganz-oben.de/de/drachenland/drachenhoehle/drachenhoehle-furth.html

(pí uč. D. Vlčková a O. Kalinová)

 

bullet

22. červen 2016

Návštěva partnerské školy
Žáci 7. B navštívili v úterý 21. 6. Mittelschule ve Furth im Wald (http://www.hauptschule-furth.de). Po přivítání naší skupiny panem ředitelem Zieslerem a paní učitelkou Andreou Schmidt se nás ujali dva průvodci - žáci sedmého ročníku. Pod jejich vedením jsme absolvovali velmi inspirativní prohlídku nově zrekonstruované školní budovy. Obzvláště dílny a školní kuchyňka pro žáky mnohé žáky velmi zaujaly. Poté následoval neméně zajímavý program v tělocvičně. Česko-německá družstva měla možnost na stanovištích získávat body za splnění různě obtížných úkolů. Před polednem došlo k netrpělivě očekávanému vyhlášení výsledků celé soutěže a k rozdávání sladkých odměn. Na závěr si všichni společně zahráli hru s názvem "WELLE - VLNA". Tato hra mnohým pomohla hledat - a možná i najít odpověď na otázku: "Jak moc se odvažuji věřit druhým?" Celé dopoledne si všichni společně užili na výbornou a těší se na pokračování někdy příště.

    1  2  3  4  5  6

(pí uč. D. Vlčková a J. Mrkosová)

 

bullet

17. červen 2016

  Společně s dětmi z Grundschule Furth im Wald v Muzeu Flederwisch
Cestu do minulosti podnikli v úterý 14. 6. žáčkové druhých tříd. Průvodce časem pan Günther zvládl během chvilky "umazat" celou řadu dětí, jednu paní učitelku "proměnit" v čarodějnici, druhé "ostříhat" vlasy, "ohrozit" na životě několik žáků a všechny notně postrašit. Všichni obdivovali největší parní stroj v Bavorsku, dále žárovky z doby T. A. Edisona, karbidové lampy, stroj na broušení nožů a další zajímavé věci. Ve staré tiskárně se dětem dostalo odborného a zároveň velmi vtipného výkladu o výrobě ručně dělaného papíru. Někteří si také vyzkoušeli namáhavé kovářské řemeslo. Většina žáků zvládla po svačině ještě prozkoumat zahradu plnou tajů a zvláštních předmětů. Koho by napadlo, že zde lze i rýžovat zlato. Obrovský dík za zprostředkování nejen tohoto zážitku, ale i mnohých předchozích patří paní ředitelce Barbaře Lernbecher, která v září 2016 odchází do důchodu a za posledních 9 let své pedagogické a ředitelské činnosti vykonala pro přeshraniční setkávání žáků obou škol obrovský kus práce.
 
 

(pí uč. D. Vlčková a E. Hojdová)

 

bullet3. prosinec 2015
 

Předvánoční setkávání žáků naší školy s žáky z partnerské školy Grundschule Furth im Wald patří již tradičně k těm nejoblíbenějším.
V úterý 1. prosince jsme u nás ve škole mohli přivítat skupinku žáčků 1.-4. třídy z Grundschule Furth im Wald učících se češtinu jako nepovinný předmět. Naši druháci se o své kamarády skvěle postarali, ukázali jim naši školu a dovedli je do hudebny, kde si potom společně vyprávěli o adventních zvycích v Německu a u nás. Za všemi zavítala vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čerty. Nechyběla ani tradiční mikulášská nadílka. Po svačině ve školní jídelně se všichni s chutí vrhli do výroby vánočního přání pro svého kamaráda. Kapříci se všem moc vydařili. Na závěr setkání nechybělo ani zpívání koled za klavírního doprovodu paní učitelky z Německa a žákyně 2. B Elišky Látkové. Za pomoc při přípravě tohoto společného adventního dopoledne patří velký dík všem, kteří se na jeho zorganizování podíleli: pí uč. Hojdové a Burianové, našim paním kuchařkám, panu řediteli a žákům 9. C Dádě Hálkové, Katce Maškové, Anetě Veselé a Patriku Sedláčkovi. 

(pí uč. D. Vlčková)

 

 

bullet

7. září 2015
Co už jsme nestačili na konci minulého roku napsat!

V pátek 19. června 2015 přivítala naše škola skupinku 15 žáků z partnerské školy Hauptschule ve Furth im Wald. Němečtí páťáci započali svoji návštěvu prohlídkou obou školních budov včetně několika učeben, chovatelského kroužku, ŠD, šaten i jídelny. Výkladu se ujala skupinka šesti českých deváťáků, kteří se svého průvodcovského úkolu zhostili na výbornou Po krátké svačince se setkali němečtí a čeští žáci při výtvarné činnosti. Velice zdařilá díla můžeme nyní shlédnout ve třídě 7. B a v Hauptschule ve Furth im Wald. 7. B se již těší na viděnou s kamarády na podzim v Německu. 
 
bullet25. březen 2013
Návštěva v partnerské škole
Ve čtvrtek 21. 3. jsme se vydali s němčináři ze čtvrtých tříd na návštěvu naší partnerské školy a dračí jeskyně ve Furth im Wald. Ve škole nás přivítalo asi dvacet kluků a holek. Společně jsme barvili vajíčka a vyráběli košíčky. Po svačině jsme vyrazili do dračí jeskyně, kde na nás čekal pán se zajímavým výkladem o jedné z nejstarších lidových her v Německu „Drachenstich“ (skolení draka). Rozměry nového furthského draka, největšího čtyřnohého kráčejícího robota na světě, jsou vskutku ohromující (délka 15, 5 m, šířka skoro 4 m a výška 5 m). Domů jsme odjížděli plni zážitků a s malým dráčkem v kapse na památku. Foto
 (p. uč. Dagmar Vlčková)

 

bullet14. únor 2013

Návštěva u kamarádů
Ve čtvrtek 7. února navštívili němčináři z pátých tříd již naposledy partnerskou Grundschule ve Furth im Wald. V příštím školním roce naši páťáci totiž postoupí na druhý stupeň ZŠ a německá Grundschule končí 4. ročníkem. Toto setkání ale nebylo vůbec smutné. Společně si zazpívali, postavili velikého sněhuláka (i když venku sníh skoro nebyl), shlédli pantomimické představení jednoho z kreslených příběhů německého umělce E. O. Plauen, sami si pak tento příběh také s chutí zahráli, házeli „sněhové koule“ sněhulákovi do pusy, zahráli si na zimní čaroděje a nakonec si pochutnali na „sněhových“ kokosových kuličkách.
„Auf Wiedersehen“ snad někdy někde! FOTO

 

bullet19. červen 2012
Návštěva v Grundschule a výprava do podzemí
Skupina němčinářů ze čtvrtých tříd se vydala v pondělí 18. 6. do Furth im Wald, aby spolu s prvnáčky tamní školy prozkoumala podzemí pod náměstím. Po příjezdu do furthské školy nás čekalo překvapivé uvítání v podobě písničky Žádnyj neví, co sou Domažlice. Tu nacvičily německé děti učící se ve škole češtinu. Ve školní hale jsme si prohlédli výtvarné práce žáků a vydali se do podzemí.
Frau Gerlinde, naše průvodkyně chodbami v hloubce 17 m i více pod furthským náměstím, nás seznámila s historií podzemí ve Furth im Wald, objasnila nám důvody proč bylo vybudováno, představila nám mazlíčka- netopýra, který se nám proletěl nad hlavami a kterého si ti nejodvážnější z nás i pohladili. Prohlédli jsme si zvláštní plísně a houby vegetující v těchto chladných a vlhkých místech. Místní pověst vypráví o chlapci jménem Karl-Heinz, který v cca 10 km dlouhém třípatrovém bludišti podzemních chodeb žije. Měli jsme štěstí, bylo nám dopřáno se s ním setkat. :-)
Po hodince strávené v podzemí, kde teplota dosahuje 8 stupnů Celsia, nás o třicet stupňů vyšší teplota vzduchu venku potěšila. Ale jen chvilku.
Ve stínu v parčíku u školy jsme posvačili, zahráli si spolu s německými prvnáčky několik her, zamotali se do obří pavučiny a vydali se k domovu. Budeme se těšit na další setkání.

 

 

bullet9. červen 2011
 
Cestu časem do doby před první světovou válkou, do války a do první poloviny 20. století podnikli v pondělí 6.6. němčináři z pátých ročníků. Tato cesta byla zároveň procházkou dobou průmyslové revoluce. Žáci mohli obdivovat největší parní stroj v Bavorsku, dále žárovky z doby T. A. Edisona, karbidové lampy, stroj na broušení nožů a další. Ve staré tiskárně se jim dostalo odborného a zároveň velmi vtipného výkladu o výrobě ručně dělaného papíru. Zde si také někteří vyzkoušeli namáhavé kovářské řemeslo. Po výborné svačince se posilněni vydali prozkoumávat zahradu plnou tajů a zvláštních předmětů. Tam si také vyzkoušeli rýžování zlata i ruční výrobu papíru. "Někteří z nás si v obchůdku patřícímu k FLEDERWISCH ve Furth im Wald nakoupili suvenýry či dárky pro své blízké. Kdo se cítí být objevitelem, přítelem přírody, obdivovatelem techniky, či věčným dítětem a navštíví toto místo, určitě nebude litovat," vzkazuje všem budoucím návštěvníkům p.uč.Vlčková. FOTO

 

bullet22. listopad 2011

Školní kuchyňkou voněly perníčky

Společné zdobení perníkové chaloupky českými a německými dětmi.

Společné zdobení perníkové chaloupky českými a německými dětmi.
Autor: Deník/Josef Babor

Zdobení  chaloupky  pro Malou  čarodějnici  bylo jednou z  náplní společného úterního dopoledne,  které spolu strávili žáci prvního stupně naší základní školy a školy z Furth im Wald. Příprava domečku byla začátkem  série  česko-německých akcí, které žáky čekají v tomto školním roce. Jejich společným motivem bude právě příběh  o Malé čarodějnici, který je dobře znám jak českým tak i německým dětem. Chaloupka má nyní krásnou perníkovou střechu a brzy bude k vidění v prostorách naší školy. Díky za pomoc panu školníkovi Macháčkovi (který chaloupku vyrobil),  paním kuchařkám, paním  učitelkám J. Rybárové,  Z. Kozové a E. Štichové a V. Ladrové, paním družinářkám a slečně E. Sladké. Bez těch všech by se toto dopoledne neuskutečnilo.

Zpracovala: p. uč. Dagmar Vlčková

 

bullet

19. červen 2012

Návštěva ve Furth im Wald
Skupina němčinářů ze čtvrtých tříd se vydala v pondělí 18. 6. do Furth im Wald, aby spolu s prvnáčky tamní školy prozkoumala podzemí pod náměstím. Podrobnější informace
Foto

 

bullet

27. květen 2009

Ve dnech 18.-20.5 2009 se žáci ze 6.C zúčastnili mezinárodního projektu „ Společně nahoru“ ve Waldmünchenu. Jejich partneři byli studenti stejného věku z německého gymnázia z Chamu. Formou her a různých společných aktivit se děti učily týmové spolupráci, která byla ještě ztížena komunikační bariérou – jejich společným jazykem se stala především angličtina. Během pobytu jsme také navštívili nízkolanové centrum. Foto

 

bullet

17. březen 2008

Ve čtvrtek 13. 3. 2008 navštívili naši školu žáci furtské základní školy. Při projektu nazvaném velmi jednoduše "Velikonoce" zpívali známé písně jak česky tak německy, hráli kolektivní hry, ale hlavně se seznámili se zvyky velikonočních svátků v obou zemích. Společně pak vyrobili velikonoční dekoraci. Fotogalerie

 

bullet

3. květen 2007!!!

 Ve čtvrtek se uskutečnilo 1. setkání učitelů naší školy se zástupci školy ve Furth im Waldu ohledně partnerské spolupráce mezi dětmi obou škol. Byla dojednána spolupráce v jednotlivých oblastech (výtvarná, hudební, sportovní, technická, jazyková, přírodovědní a turistická). Jako první přijedou děti z německé školy na náš sportovní den. Foto z návštěvy ZDE.