Napište nám

 

 

Informace pro rodiče našich nových strávníků

 

Vážení rodiče,

ke stravování a Vaší bance dejte souhlas k inkasu ve prospěch

účtu školy nejpozději do 15. 8. 2014

číslo 245741587/0300

 

 

 

 

Platba za stravné je inkasována zálohově – zpravidla 22. - 25. den v měsíci na měsíc následující. Inkasovaná záloha je násobkem vyučovacích dnů příštího měsíce a ceny oběda, družiny a svačin.

Ve výjimečných případech je možné platit stravné i hotově v kanceláři školní jídelny. Hotovostní platbu je nutné provést dopředu koncem předchozího měsíce na měsíc následující.

Cena oběda žáci 7-10 let 18 Kč, žáci 11-14 let 20 Kč, žáci 15 let a starší 21 Kč

Cena ranní svačiny je 10 Kč. Cena odpolední svačiny (pouze v družině) je 8 Kč.

Cena bezkontaktního čipu je 115 Kč.

Školní družina stojí 150 Kč měsíčně, poplatek se inkasuje zároveň se stravným.

Obědy a ranní svačiny lze objednávat i odhlašovat přes internet na www.strava.cz (po registraci v kanceláři školní jídelny), odpolední svačiny je možno přihlásit v kanceláři školní jídelny nebo  u vychovatelky ve školní družině.

Odhlásit a přihlásit oběd je možné na tel. čísle 379 724 280, toto číslo zároveň funguje od 15:00 do 6:00 hod jako záznamník.

Odhlásit oběd na aktuální den je možné ráno telefonicky do 7.30 hod.

Oběd lze odhlásit i na e-mailu jidelna@zskom17.cz nebo sambergerova@zskom17.cz

V případě nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. První den nemoci

je cena oběda 18 Kč, 20 Kč, 21 Kč. Druhý a další den nemoci je cena oběda stanovena

takto: žáci 7-10 let 45 Kč, žáci 11-15 let a starší 47 Kč.

 

 

                                                                                    Na všechny strávníky se těší

                                                                                                                                                                            kolektiv školní jídelny při ZŠ Domažlice, Komenského 17